Sucha i odwodniona skóra to efekt zanieczyszczenia powietrza

Żyjemy w coraz bardziej zanieczyszczonym środowisku. Jak wpływa to na naszą skórę? Najnowsze badania ukazują wpływ znajdujących się w powietrzu cząsteczek pyłu i spalin na stopień nawilżenia skóry.

Zanieczyszczenie powietrza na świecie

Świat w którym żyjemy, zmienia się bardzo szybko, o czym świadczą zmiany klimatyczne i wzrost zanieczyszczenia powietrza. Problem ten był tematem ostatniego Szczytu Klimatycznego ONZ 2014. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), tylko 12% ludzi na całym świecie mieszka w miastach, w których powietrze jest zgodne z normami jakości tej organizacji. W aglomeracjach miejskich żyje 54% światowej populacji, a przewiduje się, że liczba ich mieszkańców będzie rosła o 1,84% rocznie przez kolejnych pięć lat.

Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na kondycję skóry

Z badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii wynika, że 61% tamtejszych kobiet jest świadoma i bardzo zaniepokojona wpływem zanieczyszczonego powietrza na stan ich skóry , szczególnie jeśli chodzi o wrażliwość, przebarwienia, suchość, szary koloryt i szorstkość. Badania przeprowadzone w ramach współpracy między naukowcami marki Olay i dr Wei Liu, Dyrektorem Oddziału Dermatologii General Hospital of the Air Force w Pekinie, potwierdziły, że obawy te są uzasadnione. Zespół ekspertów zbadał związek między jakością powietrza a częstotliwością występowania problemów dermatologicznych wśród pacjentów w Pekinie. Badania wykazały wyraźną korelację pomiędzy zanieczyszczeniem powietrza, a wzrostem liczby pacjentów cierpiących na problemy skórne, takie jak na przykład pokrzywka. Choć dalsze badania są w toku, już teraz widać, że zanieczyszczenie powietrza wpływa na skórę nie tylko na poziomie kosmetycznym, ale może także stanowić realne zagrożenie dla jej zdrowia .

Życie w zanieczyszczonej okolicy

Badania kliniczne przeprowadzane ostatnio w najmniej i najbardziej zanieczyszczonych dzielnicach Pekinu, wykazały związek między zanieczyszczeniem powietrza a stopniem nawilżenia skóry. Zbadano różnorodne aspekty zdrowia oraz wyglądu skóry wśród ponad 200 kobiet, biorąc pod uwagę ich styl życia i codzienne nawyki pielęgnacyjne. Szczegółowa analiza wykazała, że poziom nawilżenia skóry osób żyjących w bardziej zanieczyszczonych dzielnicach Pekinu, mimo codziennych pielęgnacji , jest mniejszy niż osób mieszkających na przedmieściach. Ponadto u mieszkańców miast odnotowano niższy poziom ważnych biomarkerów wykazujących zagrożenie dla funkcji ochronnej skóry. Badania dostarczyły naukowych dowodów na to, że bariera ochronna skóry i jej nawilżenie są bezpośrednio zagrożone przez poziom zanieczyszczenia powietrza.

Jakie elementy zanieczyszczonego powietrza wpływają na skórę?

Poza badaniami epidemiologicznymi, naukowcy przeprowadzili analizę laboratoryjną in vitro, aby dowiedzieć się, które substancje z zanieczyszczonego powietrza są szczególnie szkodliwe dla skóry. Zanieczyszczenia stanowią zbiór związków gazowych i cząstek stałych, takich jak PM2.5 (drobne cząstki pyłu), miejski kurz, spaliny z silników samochodowych oraz ekstrakty węglowe. Mimo to uwaga opinii publicznej skupia się często jedynie na cząstkach pyłu. Niektóre z z nich niosą ze sobą ponad 150 różnych substancji chemicznych, które są postrzegane przez wielu naukowców jako główne zagrożenie dla skóry.

Witamina B przywraca i wzmacnia barierę ochronną skóry

Wstępne wnioski płynące z przeprowadzonej analizy komórek nie tylko wykazują skuteczność obecnej technologii produktów Olay w obszarze ochrony skóry przed szkodliwym działaniem zanieczyszczeń, ale mogą także wyznaczyć nowy kierunek rozwoju rozwiązań w dziedzinie pielęgnacji skóry w przyszłości. Witamina B to kluczowy składnik produktów Olay. Badania prowadzone przez ponad 15 lat potwierdzają jej zdolność przywracania i wzmacniania bariery ochronnej skóry. W opublikowanych badaniach nad komórkami skóry, witamina B wykazała wzrost produkcji związków zabezpieczających barierę ochronną skóry.

Materiały partnerów

zobacz najlepsze kremy nawilżające