Augmentin. Antybiotyk zwalczający zakażenia bakteryjne u dzieci oraz dorosłych

Augmentin to przeciwbakteryjny antybiotyk występujący w postaci tabletek wydawanych na receptę. Jest to lek złożony, zawierający antybiotyk beta-laktamowy w połączeniu z substancją, która zabezpiecza cząsteczki antybiotyku przed destrukcyjnym działaniem enzymów bakteryjnych.

Czym jest antybiotyk Augmentin?

Preparat zawiera amoksycylinę, czyli antybiotyk beta-laktamowy o szerokim spektrum działania oraz kwas klawulanowy, czyli związek który hamuje aktywność enzymów bakteryjnych powodujących rozkład amoksycyliny. Stosowany jest do ogólnego leczenia zakażeń bakteryjnych.

Wskazania do stosowania leku Augmentin.

Antybiotyk Augmentin stosuje się leczeniu zakażeń bakteryjnych zarówno u dzieci, jak i u dorosłych w przypadku wystąpienia chorób takich, jak ostre zapalenie zatok,
ostre zapalenie ucha środkowego, zaostrzenie przewlekłego zapalenia, pozaszpitalne zapalenie płuc, zapalenie pęcherza moczowego, odmiedniczkowe zapalenie nerek, zakażenia skóry i tkanek miękkich, szczególnie zapalenie tkanki łącznej, zakażenia po ukąszeniach zwierząt, ciężkie ropnie okołozębowe z rozprzestrzeniającym się zapaleniem tkanki łącznej, zakażenia kości i stawów, w szczególności zapalenie kości i szpiku.

Dawkowanie antybiotyku Augmentin. 

Preparat ma postać tabletek powlekanych do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Lekarz dobierze dawkowanie indywidualnie w zależności od wskazania, nasilenia zakażenia, wrażliwości drobnoustrojów i stanu chorego. W pewnych szczególnych grupach pacjentów konieczna jest dodatkowa modyfikacja dawkowania.

Preparat zawiera amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 2:1. W przypadku, gdy konieczne jest stosowanie większych dobowych dawek amoksycyliny, aby uniknąć niepotrzebnego przyjmowania dużych dawek dobowych kwasu klawulanowego, zaleca się stosowanie preparatów o innej proporcji amoksycyliny i kwasu klawulanowego.

Według ulotki, antybiotyk Augmentin, powinno stosować się w następujący sposób:

Dorośli i dzieci o masie ciała większej niż 40 kg:

Zalecana dawka wynosi: (250 mg + 125 mg) 3 razy na dobę.

Dzieci o masie ciała mniejszej niż 40 kg:

Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci o masie ciała mniejszej niż 40 kg.

U chorych z niewydolnością nerek lekarz zaleci odpowiednią dawkę w zależności od stopnia niewydolności nerek. Jeżeli klirens kreatyniny jest większy niż 30 ml/min nie ma konieczności zmiany dawki. Jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 30 ml/min lekarz zaleci wydłużenie odstępu pomiędzy dawkami i zmniejszenie dawki dobowej, zgodnie z niżej przedstawionym schematem.

Dorośli i dzieci o masie ciała większej niż 40 kg: jeżeli klirens kreatyniny zawiera się w przedziale 10–30 ml/min stosuje się maksymalnie (250 mg + 125 mg) 2 razy na dobę, a jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 10 ml/min stosuje się (250 mg + 125 mg) 1 raz na dobę. U chorych poddawanych hemodializom lekarz zaleci specjalne dawkowanie.

Dzieci o masie ciała mniejszej niż 40 kg: nie zaleca się stosowania preparatu.

U chorych z zaburzeniami czynności wątroby zalecane jest zachowanie ostrożności; lekarz zwykle zleci regularną kontrolę czynności wątroby.

Nie stosować dłużej niż przez 14 dni bez ponownej konsultacji z lekarzem.

Sposób podawania leku:

Stosować doustnie. Preparat należy przyjmować na początku posiłku.

Jaka jest cena antybiotyku Augmentin?

5 największych metamorfoz gwiazd

Więcej o: