Tkanka tłuszczowa: rola, spalanie

Tkanka tłuszczowa: rola, spalanie

Czym jest tkanka tłuszczowa

Tkanka tłuszczowa to tkanka zwierzęca, która znajduje się głównie w warstwie podskórnej. Składa się w większości z komórek tłuszczowych, ale w jej skład wchodzą także: makrofagi, fibroblasty, preadipocyty i komórki zrębowe naczyń.

Ilość tkanki tłuszczowej

Człowiek rodzi się z ok. 30 mln komórek tłuszczowych, których zadaniem jest gromadzenie tłuszczu (w postaci trójglicerydów). Prawidłowa ilość tkanki tłuszczowej u człowieka wynosi 15-20% masy ciała mężczyzny i 20-25% masy ciała kobiety. Jeśli te wartości są większe, oznacza to otyłość.

Rola tkanki tłuszczowej

Tkanka tłuszczowa pełni bardzo ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu naszego organizmu. Przede wszystkim pełni funkcję magazynującą. Jeśli organizm przez określony czas otrzymuje więcej substancji odżywczych, niż potrzebuje, komórki tkanki tłuszczowej syntezują ją i odkładają tłuszcze obojętne w cytoplazmie. Tkanka tłuszczowa pełni także rolę termoizolacyjną, (czyli chroni przed zimnem) oraz metaboliczną i immunomodulującą).

Spalanie tkanki tłuszczowej

Aktywność fizyczna, która ma na celu spalanie tkanki tłuszczowej jest najbardziej efektywna, gdy utrzymujemy nasze tętno w przedziale 60-70% tętna maksymalnego. Organizm najszybciej spala wtedy tkankę tłuszczową. Jeśli tętno przekroczy tę wartość, w naszych mięśniach uruchamiają się wówczas procesy beztlenowe – organizm pobiera wtedy potrzebną mu energię z cukrów, a nie tłuszczów.

Zobacz także: pielęgnacja, zdrowie, metamorfoza, ćwiczenia

tkanka tłuszczowa